Er zijn veel verschillende soorten leningen beschikbaar, wat het soms lastig maakt om de juiste lening te kiezen. Daarom hebben we hieronder een lijst van een aantal leningen met een korte toelichting voor u opgesteld.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een lening waarbij het bedrag, de looptijd en het rentetarief bij het afsluiten van de lening vastgezet worden. Dit houdt in dat er een vaste maandtermijn is, bestaande uit rente en aflossing. Door de vaste maandtermijn is een persoonlijke lening een erg zekere leenvorm.

Een persoonlijke lening is bedoeld om andere zaken dan een woning aan te schaffen. De rente van een persoonlijke lening ligt wel hoger dan de hypotheekrente, omdat het risico groter is (aangezien er geen onderpand is). Deze leenvorm is uiterst geschikt voor producten met een bepaalde levensduur. De looptijd van de lening is als het goed is niet langer dan de levensduur van het product, zodat het product volledig afbetaald zou kunnen worden.

Autolening

Een autolening is een persoonlijke lening waarbij u het geleende geld gebruikt om een auto te kopen. De auto is hier het onderpand. Vanwege dit onderpand is de rente bij een autolening vaak lager dan bij een lening zonder onderpand (blanco persoonlijke lening).

Flitskrediet

Een flitskrediet is een persoonlijke lening met een looptijd van maximaal drie maanden. Via internet of sms is het mogelijk om snel een klein bedrag te lenen. Deze leningen moet u binnen een korte tijd terugbetalen.

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een zeer flexibele kredietvorm.Bij een doorlopend krediet spreekt u met de kredietverstrekker een limiet af. Tot aan die limiet mag u geld opnemen. Op het moment dat u geld opgenomen heeft, dient u over het opgenomen saldo rente te betalen. De verschuldigde rente bestaat uit een variabel rentetarief. Meestal is het de bedoeling dat u op regelmatige basis een deel van de opgenomen limiet aflost, minimaal 2 procent per maand. U kunt echter ook tussentijds extra bedragen opnemen maximaal tot aan de oorspronkelijke kredietlimiet, mocht u dat willen. Deze leenvorm is het handigste als u onregelmatig wat grotere bedragen nodig heeft.

WOZ-krediet

In Nederland krijgt ieder koophuis een WOZ-waarde nadat de overheid het huis heeft gewaardeerd. Onder een WOZ-krediet verstaan wij een doorlopend krediet dat alleen beschikbaar is voor eigenaars van een koopwoning. Hierbij is de WOZ-waarde bepalend voor de maximale lening. U hoeft het huis niet te laten taxeren en u hoeft ook niet naar de notaris. De rente op een WOZ-krediet is vaak zeer scherp.

Huurkoop

Huurkoop is een kredietvorm waarbij het geleende bedrag altijd gebonden is aan een vast product, bijvoorbeeld een auto. Het aparte van huurkoop is dat u pas officieel eigenaar bent van dit product nadat de laatste termijn betaald is. Tot dan is de kredietverstrekker nog eigenaar van het product.

Creditcard krediet

Als u een creditcard gebruikt, ontstaat er automatisch een krediet. U heeft meestal zelf de keuze of u het opgenomen geld in een keer aflost of dat u het gaat aflossen in termijnen. 

Met een creditcard kunt u in veel winkels, hotels en restaurants betalen. Ook op internet kunt u betalen met een creditcard.

U kunt met een creditcard betalen tot een bepaalde limiet is bereikt. Deze rekening wordt een aantal weken later van uw rekening afgeschreven. U stelt zo de betaling dus uit. Creditcards hebben echter wel een hoge rente als u in termijnen betaald.

Rood staan op uw betaalrekening

Veel mensen weten dit niet, maar ook rood staan op uw rekening is een populaire vorm van lenen. Rood staan betekent dat u meer geld opneemt dan dat u op uw rekening heeft staan. Deze leenvorm heeft vaak wel een limiet. De rente die hierover door banken en creditcardmaatschappijen berekend wordt, is vaak erg hoog. Rood staan is dus een ongunstige leenvorm.

Rood staan is vooral handig als u onverwachts een keer dure uitgaven heeft die u snel moet opvangen. Het is ook erg gemakkelijk, aangezien het kan voor kleine bedragen waarvoor u dus niet een lening hoeft aan te vragen.

Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening is een lening tegen onderpand. Bij deze leenvorm leent u geld om een huis te kunnen kopen. Dit huis is het onderpand. Bij een hypothecaire lening betaalt u rente en aflossing aan de bank waarbij u een lening heeft.

Overbruggingshypotheek

Bij een overbruggingshypotheek overbrugt u een beperkte periode. Het kan bijvoorbeeld gaan om de tijd tussen het verkopen van een oude woning en het aankopen van een nieuwe woning (die u nog moet betalen). De eigenaar van de nieuwe woning kan pas later geld krijgen om deze hypotheek terug te betalen.